Läxhjälp – en perfekt sysselsättning för dig som student

11 mars, 2021


Många känner att de vill göra något vid sidan av sina studier samtidigt om de inte vill ta sig ann ansvaret som uppstår när har en deltidstjänst vid sidan av sina studier. Därför väljer många studenter att vända sig till organisationer såsom SmartStudies som erbjuder läxhjälp till elever runt om i hela Sverige, både fysiskt och online i deras virtuella klassrum.

Läxhjälp i matematik blir allt vanligare

Matematik är det vanligaste ämnet att få läxhjälp inom. Då matematik är ett påbyggnadsämne är det enkelt att hamna efter i matematikkurserna. Detta kan lätt skapa en negativ spiral som det är svårt att ta sig ur då många av matematikkurserna förutsätter att man har förstått vad man lärde sig i föregående kurs. Därav erbjuder SmartStudies mattehjälp där eleven matchas med en studiecoach som är specifikt inriktad på just matematik; detta erbjuds från grundskola till universitetsnivå. Ofta handlar mattehjälp mycket om att ändra elevens inställning till matematik och få eleven att inse att alla kan om de bara vill. När man gjort sig av med tanken att “matte inte är för mig” kan man ofta göra stora framsteg på lite tid. Är du intresserad av tjänsten inom mattehjälp kan du läsa mer om det här.

Studieteknik nyckel för framgångsrik läxhjälp

SmartStudies har ett genomgående tema kring studieteknik i deras upplägg. Att endast hjälpa till med läxor kan i många fall vara väldigt givande men om man verkligen ska ge den livsförändrande hjälpen som SmartStudies önskar tillhandahålla behöver man gräva djupare. Detta gör SmartStudies genom att utbilda dig som privatlärare i studieteknik och även förse dig med material som kan användas under undervisningen. Du behöver alltså inte vara en expert på studieteknik för att söka till SmartStudies då du både får material kring det och även en utbildning under anställningsprocessen. Många studiecoacher menar även på att de kunnat använda utbildningen de fick av organisationen för att gynna sina egna studier.

Fördelar med läxhjälp vid sidan av studier

Det är svårt att balansera jobb och studier, därför är det många studenter som undviker att ha en sysselsättning vid sidan av plugget. Detta får ofta tråkiga effekter i form av att man måste leva sparsamt. Att hjälpa till inom läxhjälp är bra då man har stor kontroll över sitt eget schema och man bara behöver ta sig ann så många elever man har tid med. Om du inte tror läxhjälp är något för dig finns det givetvis också andra alternativ, du kan istället bli barnvakt hos NannyPoppins.

Mer om SmartStudies

SmartStudies grundades 2007 och har idag växt till en av de största organisationerna för läxhjälp i Sverige. De hjälper ca 26 000 elever varje år med sitt skolarbete genom sina 5900 studiecoacher. SmartStudies har även hjälpt till att grunda en hemsida om läxhjälp och mattehjälp vars mål är att ge elever gratis tips inom specifika kurser och framförallt inom studieteknik som ska gynna eleverna under deras skolgång.