Program


Corax är den kårsektion som tillhör institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, även kallad HumUS. Här finns de program och kurser som tillhör ämnesträden för humanioraämnen, utbildningsämnen eller ämnen inom samhällsvetenskap. Nedan följer en lista över de program och kurser som tillhör Corax och HumUS:

Program
Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet
Ämneslärarprogrammet
Filmprogrammet
Personalvetarprogrammet
Samhällsanalysprogrammet
Media, kommunikation och PR
Samhällsplanerarprogrammet
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap
Offentlig förvaltning och ledning
Specialpedagogiskaprogrammet

Kurser

Retorik
Genusvetenskap
Historia
Litteraturvetenskap
Svenska
Sociologi
Pedagogik
Engelska
Statskunskap
Kulturgeografi
Medie- och kommunikationskunskap
Hållbar utveckling