Joel Gustafsson

Ledamot
ledamot@sektionencorax.se


Hola Corax!

Jag heter Joel Gustafsson, och jag är med i styrelsen som ledamot! Som ledamot ska jag finnas nära till hands för de övriga styrelsemedlemmarna ifall de behöver avlastning i sitt arbete.

Jag är även ytterst ansvarig för vårt fina sektionsrum, och allt som hör dit. Jag och en grupp med ambassadörer för rummet kommer anordna olika event i rummet för våra medlemmar, där bland annat medlemsfrukost står på schemat! Tycker du att det är någonting som saknas i sektionsrummet, eller har du någon idé på aktiviteter eller events som kan anordnas i rummet? Skicka iväg ett mail till ledamot@sektionencorax.se så ska vi försöka lösa det!

Mitt bästa studenthack är helt klart att att skaffa ett medlemskap i Örebro Studentkår. Fyra utgångar på kårhuset så har du tjänat in hela summan för medlemskapet!