Philip Bergsten

Ekonomiansvarig
ekonomiansvarig@sektionencorax.se


Tjabba tjena!

Jag heter Lina Jonsson och är ekonomiansvarig i vår kära sektion. Det innebär att jag håller koll på pengarna och ser till så att vi kan fortsätta att växa. Utöver detta så är en av mina främsta arbetsuppgifter att se till så att ni medlemmar får ut det ni vill av ert medlemskap och att sektionens pengar läggs på det som ni vill!

Jag arbetar väldigt mycket med övriga styrelsemedlemmar i olika samarbeten då ekonomin berör nästan samtliga delar. Detta innebär exempelvis att jag sitter tillsammans med generalerna i frågor gällande introduktionen, näringslivsansvarig gällande våra avtal eller med studiesocialt ansvarig i budgetfrågor gällande planering av aktiviteter.

Har du några frågor gällande hur Corax pengar används eller kan användas i framtiden? Hör av er till mig på ekonomiansvarig@sektionencorax.se