Tobias Johansson

Ledamot
ledamot@sektionencorax.se


Jag heter Tobias Johansson, och jag är med i styrelsen som ledamot! Som ledamot ska jag finnas nära till hands för de övriga styrelsemedlemmarna ifall de behöver avlastning i sitt arbete.

Jag är även ytterst ansvarig för vårt fina sektionsrum, och allt som hör dit. Jag och en grupp med ambassadörer för rummet kommer anordna olika event i rummet för våra medlemmar, där bland annat medlemsfrukost står på schemat! Tycker du att det är någonting som saknas i sektionsrummet, eller har du någon idé på aktiviteter eller events som kan anordnas i rummet? Skicka iväg ett mail till ledamot@sektionencorax.se så ska vi försöka lösa det