Örebro Lärarstudenter


Örebro lärarstudenter är ett nystartat sektionsöverskridande utskott. Lärarutskottet (som den ibland kallas) är öppet för alla studenter som är medlemmar i Örebro studentkår och verkar för att samla studenter som studerar lärarutbildningen vid Örebro universitet, oavsett inriktning. Syftet med utskottet är att driva utbildningsgemensamma frågor i påverkansarbete mot universitetet. Ett annat viktigt syfte och uppdrag som ÖLS har är att stärka gemenskapskänslan mellan lärarstudenterna genom att arrangera studiesociala event.