ÖLS Styrelse


Här är Örebro Lärarstudenters styrelse!

Post: Ordförande

Namn: Emma Hofström

Ålder: 23 år

Utbildning: Ämneslärarprogrammet, inriktning Svenska och Historia T9

Post: Vice ordförande samt eventansvarig

Namn: Matilda Jansson

Ålder: 23 år

Utbildning: Ämneslärarprogrammet, inriktning Svenska och Historia T7

Post: Utbildningsansvarig

Namn: Julia Hjalmarsson

Ålder: 24 år

Program: Ämneslärarprogrammet, inriktning svenska och historia T9

Post: Utbildningsansvarig

Namn: Vanessa Söderström

Ålder: 24 år

Program: Grundlärarprogrammet, inriktning F-3 T5

Post: Eventansvarig

Namn: Felicia Leandersson

Ålder: 20 år

Program: Grundlärarprogrammet, inriktning F-3 T5

Post: Sekreterare

Namn: Lovisa Lidfors

Ålder: 25 år

Program: Ämneslärarprogrammet, inriktning svenska och engelska T9