Program & Kurser


Corax är den kårsektion som tillhör institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, även kallad HumUS. Här finns de program och kurser som tillhör ämnesträden för humanioraämnen, utbildningsämnen eller ämnen inom samhällsvetenskap. Nedan följer en lista över de program och kurser som tillhör Corax och HumUS:

Program

 • Förskollärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet
 • Filmprogrammet
 • Personalvetarprogrammet
 • Samhällsanalysprogrammet
 • Media, kommunikation och PR
 • Samhällsplanerarprogrammet
 • Språk, retorik och kommunikativt ledarskap
 • Offentlig förvaltning och ledning
 • Specialpedagogiskaprogrammet

Kurser

 • Engelska
 • Filmvetenskap
 • Genusvetenskap
 • Historia
 • Kulturgeografi
 • Litteraturvetenskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Pedagogik
 • Retorik
 • Samhällskunskap
 • Sociologi
 • Statskunskap
 • Svenska språket