Fördelar & information


Varför ska man bli medlem? 

Att bli medlem i Örebro Studentkår och Kårsektionen Corax innebär ett flertal fördelar för dig som student på Örebro Universitet. Här kommer en lista på några av fördelarna! 

  • Du som nystudent får delta på introduktionen
  • Du som redan studerar kan vara fadder på introduktionen
  • Mycket rabatterat inträde på torsdagspubben på Kåren 
  • Mycket rabatterat inträde på fredagsklubben på Kåren 
  • Gratis kaffe i sektionsrummet 
  • Du får delta på sittningarna 
  • Du är röstberättigad på kårsektionsvalen och har därför en möjlighet att påverka din studietid 

Priser

Helår- 250 kr

Termin- 200 kr

Vad är Örebro studentkår? 

Örebro studentkår företräder sedan 1963 samtliga studenter och doktorander vid Örebro universitet. Studentkåren bedriver utbildnings- och studiesociala frågor för att just du som valt Örebro universitet som lärosäte ska få den utbildning du blivit lovad samt en trygg och säker studiemiljö. Örebro studentkår samarbetar och har ständig kontakt med universitet och kommun för att föra studenters talan i de beslut som påverkar dig som student. Bland annat har studentkåren studentrepresentanter i Fakultetsnämnderna – som är en del av universitetets centrala ledning.


Bli kårmedlem