Vad är Corax?


Välkommen till studentkåren Corax!

Hit är alla studenter välkomna, oavsett om du är medlem eller inte. Det ända du behöver för att kunna vara en del av den röda gemenskapen är att vara medlem i Örebro Studentkår!

Corax arbetar för studenter som studerar inom institutionen Humaniora med utbildningsbevakning, näringslivskontakter, föreläsningar och studiesociala aktiviteter! Så fixa medlemskap i Örebro Studentkår och bli en del av den röda familjen!