Faddrar, Sergeanter & Generaler


Fadder
Som fadder under introduktionen arbetar man med att skapa en positiv start för alla nya studenter vid universitetet som väljer att medverka i Corax introduktion, men det gör givetvis sergeanterna också. Faddrarna kommer under dessa veckor finnas nära till hands för att skapa en trygg, rolig, respektfull och inbjudande introduktion för just DIG!

Sergeant
Som sergeant är man ansvarig för sin introduktionsgrupp, med andra ord kan man säga att namnet sergeant betyder gruppledare. Det är sergeanterna som har den närmsta kontakten med generalerna och för informationen vidare till sina faddrar och nystudenter. Förutom det har sergeanterna ett större planeringsansvar inför introduktionens start.

General
Som general är man ansvarig för sin kårsektions introduktion. Det är generalerna som planerar introduktionen, utbildar faddrar samt sköter mycket av informationsflödet utåt mot er nystudenter. I Corax sitter det alltid två stycken generaler, en ny och en avgående. Generalerna arbetar inte bara med sin sektions faddrar, utan de arbetar också med universitetets andra kårsektioner och då i första hand deras generaler. Under introduktionen finns generalerna som ett stöd för både sergeanter, faddrar men också för er nystudenter. Under själva introduktionsveckorna arbetar generalerna mycket i bakgrunden.

Generalerna HT24

Kontaktinformation:

Edith Widerström: 073-387 35 72

William Winblad: 076-314 10 61

introduktionsansvarig@sektionencorax.se