FUM


Örebro studentkårs fullmäktige, förkortat FUM är Örebro studentkårs högsta beslutande organ. FUM kallas ibland för Örebro studentkårs riksdag med den enkla förklaringen att FUM verkar som en riksdag. I FUM sitter 41 ledamöter från de olika kårsektionerna. 

Fun fact: Corax har 6 ledamöter och är därmed en av de sektioner med störst inflytande på Örebro Studentkår. 

Alla medlemmar i Örebro Studentkår kan skicka in punkter och åsikter till Fullmäktige. Ledamöterna röstas fram av kårsektionens medlemmar och ledamotens ansvar är att föra Corax talan och representera Corax på Fullmäktigemöten. 

FUM är alltså inte en del av Corax men Corax är en del av FUM.