Styrelsen

Ebba Löfgren

Ordförande

Övergripande ansvar för Corax och dess medlemmar. Är dessutom länken mellan Corax och institutionen HumUS. Kontakta mig


ordforande@sektionencorax.se

Anna Ha

Vice ordförande mot studentkår

Corax representant i Örebro Studentkårs styrelse. Kontakta mig med frågor om Örebro Studentkårs verksamhet.


vice@sektionencorax.se

Ville Broman

Ledamot

Ansvarar för sektionsrummet och eventuell verksamhet som bedrivs i sektionsrummet. Kontakta mig vid frågor eller åsikter om sektionsrummet.


ledamot@sektionencorax.se

Tove Lyrmark

Vice ordförande mot kårsektion

Assisterar ordförande med frågor som rör Corax verksamhet och jag är även länken mellan vår FUM-representanter och styrelsen.


vicekarsektionen@sektionencorax.se

Linnea Ahlbom Sari

Sekreterare & Skyddsombud

Ansvarar för att skapa en dagordning och föra protokoll på styrelse- och sektionsmöten. Kontakta mig om ni har frågor som bör tas upp på sektionsmöten.


sekreterare@sektionencorax.se

Lou Amanda Lindberg Röjdmark & Viktor Eriksson Szücs

Informationsansvariga

Ansvarar för Corax marknadsföring och sociala medier. Även ansvarig för Corpus - Corax informationsutskott som skapar Corax medier


information@sektionencorax.se

Emil Lindqvist

Ekonomiansvarig

Ansvarar för ekonomin och budgeten. Kontakta mig vid frågor rörande Corax ekonomi


ekonomiansvarig@sektionencorax.se

Edith Widerström & William Winblad

Introduktionsansvariga

Ansvarar för och planerar Corax introduktion HT23 - även kallad General


introduktionsansvarig@sektionencorax.se

Hanna Ekegren & Kimmie Wåtz Berglund

Studiesocialt ansvariga

Ansvarar för evenemang och aktiviteter så som sittningar och spelkvällar. Kontakta oss om du har förslag på aktiviteter eller frågor om något studiesocialt.


studiesocialt@sektionencorax.se

Elin Hedbom

Utbildningsbevakare

Ansvarig för utbildningsfrågor. Ansvarar för att granska universitetet och arbetar även med att försöka hjälpa studenter som har frågor eller problem med sin utbildning.


utbildningsbevakare@sektionencorax.se

Elin Kolsmyr

Näringslivsansvarig

Ansvarar för avtal med samarbetspartner. Kontakta mig vid frågor om samarbeten!


naringslivsansvarig@sektionencorax.se