Styrelsen

Lisa Alm

Ordförande

Mig kontaktar ni om ni har övriga frågor kring Corax verksamhet


ordforande@sektionencorax.se

Emilia Malm

Vice ordförande mot studentkår

Mig kontaktar ni om ni har frågor kring Örebro Studentkårs verksamhet


vice@sektionencorax.se

Mimi Boström

Ledamot

Mig kontaktar ni om .....


ledamot@sektionencorax.se

Linn Svorén

Studiesocialt ansvarig

Mig kontaktar ni om ni har några frågor/förslag angående events.


studiesocialt@sektionencorax.se

Wilma Antonsson

Sekreterare

Mig kontaktar ni om någonting ska tas upp på styrelse/sektionsmötet


sekreterare@sektionencorax.se

Hugo Öqvist

Informationsansvarig

Mig kontaktar ni om ni har frågor kring marknadsföring inom Corax


information@sektionencorax.se

Tobias Johansson

Ekonomiansvarig

Mig kontaktar ni om ni har några ekonomifrågor.


ekonomiansvarig@sektionencorax.se

Jocke Brelin

Introduktionsansvarig

Mig eller Daniel kontaktar ni om frågor angående introduktionen.


introduktionsansvarig@sektionencorax.se

Daniel Tamme

Introduktionsansvarig

Mig eller Jocke kontaktar ni om frågor angående introduktionen.


introduktionsansvarig@sektionencorax.se

Caroline Starborg

Utbildningsbevakare

Mig kontaktar ni om ni har frågor gällande studiemiljö eller utbildning


utbildningsbevakare@sektionencorax.se

Thyra Kylesten

Ordförande Lärarutskottet Örebro lärarstudenter

Mig kontaktar ni om ni har frågor kring Örebro lärarstudenters verksamhet


orebrolararstudenter@sektionencorax.se

Aleksander Berger

Näringslivsansvarig

Mig kontaktar ni om frågor kring samarbetspartners inom Corax


naringslivsansvarig@sektionencorax.se