Styrelsen

Abdirizak Yusuf Muhamed

Ordförande

Mig kontaktar ni om ni har övriga frågor kring Corax verksamhet


ordforande@sektionencorax.se

Lisbeth Estrada Pérez

Vice ordförande mot studentkår

Mig kontaktar ni om ni har frågor kring Örebro Studentkårs verksamhet


vice@sektionencorax.se

Clara Albertsson

Vice ordförande mot kårsektion

Mig kontaktar ni om .....


vicekarsektionen@sektionencorax.se

Lukas Bergqvist

Informationsansvarig

Mig kontaktar ni om ni har några frågor kring våra sociala medier


information@sektionencorax.se

Jacob Einarsson

Studiesocialt ansvarig

Mig kontaktar ni om ni har några frågor/förslag angående events.


studiesocialt@sektionencorax.se

Hanna Swingborg

Sekreterare

Mig kontaktar ni om någonting ska tas upp på styrelse/sektionsmötet


sekreterare@sektionencorax.se

Gustav Widén

Utbildningsbevakare

Mig kontaktar ni om ni har frågor gällande studiemiljö eller utbildning


utbildningsbevakare@sektionencorax.se

Hannes Danielsson

Näringslivsansvarig

Mig kontaktar ni om .....


naringslivsansvarig@sektionencorax.se

Amanda Sollerman

Introduktionsansvarig

Mig eller Otto kontaktar ni om frågor angående introduktionen. 073 027 08 08


introduktionsansvarig@sektionencorax.se

Otto Hietanen

Introduktionsansvarig

Mig eller Amanda kontaktar ni om frågor angående introduktionen. +358 50 4362757


introduktionsansvarig@sektionencorax.se

Lisa Alm

Ledamot

Mig kontaktar ni om frågor angående sektionsrummet och allt som hör dit.


ledamot@sektionencorax.se

Lina Jonsson

Ekonomiansvarig

Mig kontaktar ni om ni har några ekonomifrågor.


ekonomiansvarig@sektionencorax.se

Elin Svensson

Ordförande Lärarutskottet Örebro lärarstudenter

Mig kontaktar ni om ni har frågor kring Örebro lärarstudenters verksamhet


lararutskottet@sektionencorax.se