Styrelsen

Linn Svorén

Ordförande

Mig kontaktar ni om ni har övriga frågor kring Corax verksamhet


ordforande@sektionencorax.se

Joakim Brelin

Vice ordförande mot studentkår

Kontakta mig med frågor om Örebro Studentkårs verksamhet.


vice@sektionencorax.se

Ida Björk Linder

Vice ordförande mot kårsektion

Jag assisterar ordförande med frågor som rör Corax verksamhet


vicekarsektionen@sektionencorax.se

Frida Hedblom

Ledamot

Mig kontaktar ni om .....


ledamot@sektionencorax.se

Ebba Löfgren

Sekreterare

Mig kontaktar ni om någonting ska tas upp på styrelse/sektionsmötet


sekreterare@sektionencorax.se

Nicole Jonsson Sallander

Informationsansvarig

Mig kontaktar ni om ni har frågor kring marknadsföring inom Corax


information@sektionencorax.se

Jessica Lundgren

Ekonomiansvarig

Mig kontaktar ni om ni har några ekonomifrågor


ekonomiansvarig@sektionencorax.se

Daniel Tamme

Introduktionsansvarig

Mig eller Jocke kontaktar ni om frågor angående introduktionen.


introduktionsansvarig@sektionencorax.se

Caroline Starborg

Utbildningsbevakare

Mig kontaktar ni om ni har frågor gällande studiemiljö eller utbildning


utbildningsbevakare@sektionencorax.se

Emmy Grüneberger

Studiesocialt ansvarig

Mig kontaktar ni om ni har några frågor/förslag angående events.


studiesocialt@sektionencorax.se

Emma Hofström

Ordförande Lärarutskottet Örebro lärarstudenter

Mig kontaktar ni om ni har frågor kring Örebro lärarstudenters verksamhet


orebrolararstudenter@sektionencorax.se

My Hansson

Näringslivsansvarig

Mig kontaktar ni om frågor kring samarbetspartners inom Corax.


naringslivsansvarig@sektionencorax.se