Styrelsen

Lisa Alm

Ordförande

Mig kontaktar ni om ni har övriga frågor kring Corax verksamhet


ordforande@sektionencorax.se

Anna Friborg

Vice ordförande mot studentkår

Mig kontaktar ni om ni har frågor kring Örebro Studentkårs verksamhet


vice@sektionencorax.se

Mimi Boström

Vice ordförande mot kårsektion

Mig kontaktar ni om .....


vicekarsektionen@sektionencorax.se

Emma Holmgren

Studiesocialt ansvarig

Mig kontaktar ni om ni har några frågor/förslag angående events.


studiesocialt@sektionencorax.se

Tom Garman

Sekreterare

Mig kontaktar ni om någonting ska tas upp på styrelse/sektionsmötet


sekreterare@sektionencorax.se

Leo Karlsson Forsberg

Utbildningsbevakare

Mig kontaktar ni om ni har frågor gällande studiemiljö eller utbildning


utbildningsbevakare@sektionencorax.se

Tobias Johansson

Ledamot

Mig kontaktar ni om frågor angående sektionsrummet och allt som hör dit.


ledamot@sektionencorax.se

Julia Borghede

Introduktionsansvarig

Mig eller Julia kontaktar ni om frågor angående introduktionen.


introduktionsansvarig@sektionencorax.se

Julia Åkerblom

Introduktionsansvarig

Mig eller Amanda kontaktar ni om frågor angående introduktionen. 070 672 70 60


introduktionsansvarig@sektionencorax.se

Philip Bergsten

Ekonomiansvarig

Mig kontaktar ni om ni har några ekonomifrågor.


ekonomiansvarig@sektionencorax.se

Sofi Häggblom

Ordförande Lärarutskottet Örebro lärarstudenter

Mig kontaktar ni om ni har frågor kring Örebro lärarstudenters verksamhet


orebrolararstudenter@sektionencorax.se

André Loiske

Informationsansvarig

Mig kontaktar ni om ni har frågor kring marknadsföring inom Corax


information@sektionencorax.se

Fredrik Grahm

Näringslivsansvarig

Mig kontaktar ni om frågor kring samarbetspartners inom Corax


naringslivsansvarig@sektionencorax.se